Thi công trạm xử lý nước thải - Tìm Nhà Thầu

Thi công trạm xử lý nước thải

Job Detail
Job Description

Hiện công ty tôi có trạm xử lý nước thải 18500m3

Khối lượng thiết bị và đường ống công nghệ là rất lớn.

Cần nhà thầu có năng lực thi công giỏi